Husk å fullføre søknaden

Den ansatte mottar en bekreftelse på e-post om at hen er registrert som søker på kurset. E-posten inneholder en lenke, og via denne lenken må den ansatte registrere sine personalia, velge tidspunkt for gjennomføring av kurset dersom vi tilbyr flere kursdatoer, og fullføre søknaden.

Vi presiserer at søknaden ikke er fullført før alt er besvart, og nødvendig dokumentasjon er lastet opp.

Det er ikke nødvendig å søke på flere kurs av samme type. Dersom søker ikke får plass på ønsket kursdato, kan søker likevel få tilbud om kursplass på en annen dato dersom vi tilbyr flere kursdatoer.

Informasjon om kursplass, reserveplass og avslag sendes deltaker med kopi til påmelder innen utgangen av november måned hvert år.