Innkalling

Fagstoff og informasjon gjøres tilgjengelig via den digitale læringsplattformen Fronter. Innkalling, inkludert brukernavn og passord, blir sendt kursdeltaker per e-post ca. 1 måned før kursstart.