Opptak

Melding om tildelt kursplass, reserveplass og avslag, sendes kursdeltaker pr. e-post med kopi til påmelder, innen utgangen av november måned hvert år.