Søknader deltidsopplæring

Kommune/region som ønsker å være kursarrangør, søker fortløpende om oppstart av Grunnkurs og Utrykningslederkurs til: . Vi oppfordrer til å melde på minimum 5–10 deltakere. Det må påregnes en administrasjonstid på inntil 6 uker etter mottatt søknad.