Studenthåndbok

Studenthåndboka er en samling av rettighetene og ansvaret du har som student, hjemlet i gjeldende lov og forskrifter.

Dine rettigheter og ansvar som student, er regulert i brann- og redningsskoleforskriften og Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven).

Som student på Brann- og redningsskolen plikter du, og er selv ansvarlig for, å gjøre deg kjent med gjeldende krav og vilkår. Gjeldende lov og forskrifter finner du til høyre.

To brannkonstabler smiler mot kamera
Studenter ved Brann- og redningsskolen. Foto: Christian Finstad