Praksissted

Undervisningen foregår på det stedet du har fått plass for praksis