Brann- og redningsskolen

Brann- og redningsskolen

Sammen skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder.

Vil du bli med på laget?

Brann- og redningsskolen skal lære opp personell til landets brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler. Nå er vi på jakt etter deg som vil bidra til at dagens og morgendagens brannpersonell får mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder.

En stor gruppe mennesker står oppstilt ute og smiler mot kamera
Ansatte ved Brann- og redningsskolen. Foto: BRSK

Ny student? Her finner du viktig og nyttig informasjon

Ønsker du å jobbe som brann- og redningspersonell?

I januar 2024 åpnet det helt nye fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet på Brann- og redningsskolen. Etter en toårig praktisk-teoretisk grunnutdanning blir du kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern og som operatør på en 110-sentral.

En mannlig og en kvinnelig brannkonstabel står med ryggen mot hverandre og smiler mot kamera
Foto: Christian Finstad / BRSK

Aktuelt

Spørsmål om den nye fagskoleutdanningen, opptaket eller livet på Fjelldal?

Har du alt som trengs for å kunne søke opptak?