Endringer i kompetansekrav

12. juli 2023 ble det fastsatt endringer i kompetansekravene i brann- og redningsvesenforskriften. Her finner du en oversikt over disse.

Brann- og redningsvesenforskriften på Lovdata

Brannkonstabler ansatt i heltidsstilling, som har påbegynt deltidsutdanningen 1. mars 2022 eller senere, skal gjennomføre supplerende kurs ved Brann- og redningsskolen innen tre år fra ansettelse.

Brannkonstabler som er ansatt i heltidsstilling, og som har utdanning som brannkonstabel deltid fra tiden før 1. mars 2022, likestilles med yrkesutdanning brannkonstabel heltid.

Personell med utdanning som brannkonstabel deltid og som har gjennomført beredskapsutdanning trinn I for deltid, eller nyere utrykningslederutdanning for deltid, er kvalifisert for opptak til ledelse trinn B og C. Etter gjennomført ledelse trinn B og C vil dette personellet ha utdanning tilsvarende kravet til utrykningslederutdanning for heltid.

Heltid utrykningsledere som kun har deltid brannkonstabelutdanning påbegynt etter 1. mars 2022, må gjennomføre supplerende kurs for brannkonstabel i tillegg til utrykningslederutdanning heltid for å imøtekomme kompetansekravet for utrykningsleder heltid.

En instruktør observerer tre brannkonstabler
En instruktør observerer eksamen på et Ledelse B-kurs. Foto: Brann- og redningsskolen

Kravet om gjennomføring av supplerende kurs for personell med utdanning for brannkonstabel deltid påbegynt etter 1. mars 2022 er knyttet opp til arbeid som brannkonstabel heltid eller utrykningsleder heltid. Det er ikke krav til supplerende kurs for personell som skal arbeide som avdelingsleder for det forebyggende arbeidet eller beredskapsarbeidet, eller i funksjon for overordnet vaktberedskap eller som leder av brann- og redningsvesenet. Det medfører at personell i stillinger på deltid brann- og redningsvesen kan utdannes som brannkonstabel deltid og utrykningsleder deltid, bygge på med heltid ledelse trinn B og C og deretter være opptaksberettiget til ledelse trinn D, som er kravet til personell i overordnet vaktberedskap, leder av beredskapsarbeidet og leder av brann- og redningsvesenet.

Det er også foretatt en presisering i kompetansekravene for operatør på nød meldesentral og forebyggende personell, der både yrkesutdanning i samsvar med kursplan for brannkonstabel deltid eller heltid imøtekommer kompetansekravet.