Sjekkliste for nye studenter

Er du ny student ved Brann- og redningsskolen? Her finner du en oversikt over det du må huske på og det som er greit å vite som ny student.

 • Takk ja til studieplassen

  Bekreft studieplassen din via nettsøknad hos Samordna opptak. 
  Manglende svar på tilbud eller tilbud om venteliste, betraktes som et nei til studieplassen.  

 • Betal semesteravgiften

  Alle studenter må betale semesteravgiften for å beholde studieretten og for å kunne gå opp til eksamen. Fristen for høstsemesteret 2024 er 1. august. 

  Dersom semesteravgiften ikke betales innen fristen, mister du studieplassen din. Du vil motta en faktura med semesteravgiften via Digipost cirka 8 uker før studiestart.

  Semesteravgiften for hvert semester i 2024 og i 2025 er på kroner 850,-.

 • Bekledning

  Som student skal du bruke uniform og arbeidsbekledning. Dette dekkes av Brann- og redningsskolen.

  Bekledningen må bestilles. Målskjema, størrelsesguide og lenke til skjema for tilbakemelding finner du i e-posten med velkomstbrevet fra Brann- og redningsskolen.

  Bekledningen leveres ut til deg ved studiestart.

 • IKT-tilgang

  Visma InSchool

  Når betalingsfristen for semesteravgiften er passert og din betaling er registrert i vårt system, vil du motta en e-post fra oss med lenke til innlogging via ID-porten og aktivering av vårt studieadministrative system Visma InSchool. Det er viktig at du da går inn og registrerer informasjon om deg selv.  

  Teams for Education

  Her finner du læringsmateriell. Du får tilgang til denne læringsplattformen etter oppstart på studiet.  

  Skulle du trenge hjelp med IKT-tilgangen? Her finner du informasjon om brukerstøtte og IKT-hjelp ved Brann- og redningsskolen.

 • Studentbevis og adgangskort

  Ved studiestart får du utdelt adgangskort som også fungerer som studentbevis. Når du har betalt semesteravgiften og registrert deg i Visma InSchool, vil det være muligheter for å opprette digitalt studentkort i Visma InSchool-appen. Mer informasjon om dette kommer. 

 • Studentbolig

  De nye studentboligene bygges nå på campus, og de første 80 er planlagt ferdigstilt i oktober 2024. Hver studentbolig har eget bad, mens oppholdsrom og kjøkken deles mellom ti studenter. Det vil være gode vaske- og lagringsmuligheter tilgjengelig. Å leie en studentbolig vil koste cirka 6 000 kroner per måned. Kostnader for kost kommer i tillegg. Her kan du lese mer om studentboligene.

  Hotellavtale for kullet med oppstart august 2024

  For oppstart høsten 2024 får studenter som ønsker studentbolig tilbud om å bo på Sure Hotel Evenes. Les mer om Sure Hotel Evenes her

  Ønsker du studentbolig og dermed midlertidig bosted på hotell? Da trenger skolen tilbakemelding fra deg innen 27. juni 2024. Du finner lenke til skjema for tilbakemelding i e-posten fra Brann- og redningsskolen.

  Merk at dette gjelder kun studentkullet med oppstart august 2024.

   

 • Lånekassen

  Som student ved Brann- og redningsskolen har du rett til lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer om lån og stipend på Lånekassen sine sider.

 • Opphør av studierett dersom du ikke møter ved studiestart
 • Har du behov for tilrettelegging?

  Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen.

  Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen, permanente behov, er 15. august for høstsemesteret. Les mer om hvordan du søker om tilrettelegging her. 

Greit å vite som ny student

 • Stikkprøvekontroll

  Vi tar stikkprøver blant et antall førsteårsstudenter for å verifisere at dokumentasjon for søknad og grunnlag for opptak er ekte. Dersom du blir trukket ut til stikkprøvekontroll, vil du få varsling om dette via Digipost før studiestart. Du vil i samme varsling få ytterligere info om hvilken dokumentasjon dette gjelder.

 • Studenthåndboka

  Studenthåndboka er en samling av rettighetene og ansvaret du har som student, hjemlet i gjeldende lov og forskrifter. Her finner du info om eksamen, skikkethetsvurdering, permisjon og opphør av studierett, studentombud og mye mer.

  Som student på Brann- og redningsskolen plikter du, og er selv ansvarlig for, å gjøre deg kjent med gjeldende krav og vilkår.

  Les mer om studenthåndboka her. 

 • Skikkethet

  I henhold til lovverket skal vi foreta en løpende skikkethetsvurdering av studentene ved Brann- og redningsskolen. Skikkethetsvurderingen skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

  Les mer om skikkethetsvurderingen her. 

 • Studentombud

  Studentombudet kan gi råd og bistand i saker som gjelder studiesituasjonen din. Her finner du informasjon om hvordan du tar kontakt med studentombudet for Brann- og redningsskolen.

 • Øvrig info

  Under Livet på skolen finner du nyttig informasjon om campus. Denne siden er under utvikling og vil oppdateres jevnlig fram til studiestart.