Kurs for alarmsentraloperatører

Kurset er avsluttende kurs for operatører skal kunne håndtere alle oppgaver som forventes av en alarmsentraloperatør.

Alarmsentraloperatør (høst)

Nøkkelinformasjon

Varighet:
4 uker
Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Mål og målgruppe

Kursets hovedmål er at elevene skal settes i stand til å bli en viktig ressurs og rådgiver overfor publikum, brannvesenets ressurser og andre etater og myndigheter. De skal etter endt kurs ha god innsikt i menneskelige og psykologiske forhold som påvirker operasjoner og samhandlinger i en sentral, gode kunnskaper om intervjuteknikk for innhenting av riktig og tidskritisk informasjon, samt kunne håndtere uforutsette og store hendelser og samhandling med andre etater.

Målgruppen er ansatte i brann- og redningstjenesten som skal arbeide i en alarmsentral.

To alarmsentraloperatører ser på en skjerm
To alarmsentraloperatører. Foto: Christian Finstad

Opptakskrav

Søker må ha fullført enten:

 • Grunnkurs heltid og Beredskapsutdanning trinn I/utrykningsleder deltid, eller
 • Forberedende modul for Alarmsentraloperatør 

Dersom du ikke oppfyller opptakskravene se Forberedende modul for Alarmsentraloperatør.

I tillegg må disse kursene være gjennomført og bestått før søknadsfristens utløp:

 • Internopplæring i egen sentral

Faglig innhold

 • Kursåpning, evaluering, avslutning og eksamen
 • Operativ psykologi
 • Veiledning, intervjuteknikk og etikk
 • Kart og geografiske informasjonssystem (GIS)
 • Sambandsreglementet
 • Samhandling med meldingsmottak
 • Samhandling med andre etater
 • Bistand til helse og politi
 • Farlige stoffer, CBRNE og akutt forurensning
 • Enhetlig ledelsessystem - ELS
 • Store, uforutsette hendelser
 • Praktiske øvelser

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen som vurderes med gradert karakter.