Forberedende modul alarmesentraloperatørkurs

Nøkkelinformasjon

Varighet:
4 uker / 1 uke
Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Kurset er beregnet for ansatte i brann- og redningstjenesten som skal jobbe på en alarmsentral og har liten eller ingen formalkompetanse innenfor brann- og redningsfaget.

Mål og målgruppe

Etter endt kurs skal eleven ha gode kunnskaper om brann- og redningsfaglige emner slik at de til enhver tid kan handle fagkompetent i kommunikasjonen med den som melder ulykke, ved mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene

Målgruppen er ansatte i brann- og redningstjenesten som skal jobbe på en alarmsentral og har liten eller ingen formalkompetanse innenfor brann- og redningsfaget.

 

Opptakskrav til 4-ukers kurs

 

Opptakskrav til 1-ukers kurs

 • Påbegynt internopplæring for alarmsentraloperatør
 • Bestått grunnkurs heltid / deltid

 

Faglig innhold

Organisering av beredskapen

 • Beredskapsorganisering
 • Utrykningsledelse
 • Overordnet innsatsledelse

 

Brann- og redningsfaglige emner

 • Farlige stoffer - CBRNe
 • Brannvesenets forebyggende oppgaver
 • Objektsyn
 • Brannfysikk og brannkjemi
 • Slokkemidler og vannforsyning
 • Røyk- og kjemikaliedykking
 • Trafikkulykker
 • Andre redningsinnsatser

 

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen - vurderes med bestått ved minimum 50 prosent riktige svar.

Skriftlig eksamen for elevene på 1-ukers kurs vil være fra alle fagområdene i 4-ukers kurset.