Brannutreder - elektro

Ny side

Nøkkelinformasjon

Pris:
41 325,-
Varighet:
10 dager (80 timer)
Arrangør:
Brann- og redningsskolen
Kursplan Brannutreder elektro

Mål og målgruppe

Kurset skal kvalifisere deltakerne til å bistå politiet i brannetterforskning.

Målgruppen er ansatte i det lokale elektrisitetstilsyn (DLE), brannvesenet og kriminalteknikere i politiet.

Primærmålgruppen er brannutredere fra DLE og sakkyndige selskap som skal bistå politiet med elektrotekniske undersøkelser i forbindelse med etterforskning av branner.

Sekundærmålgrupper er personell fra brannvesenet og DLE, samt kriminalteknikere i politiet.

Det er i utgangspunktet ikke planlagt gjennomføring av Brannutreder elektro del 1 og del 2 i 2024.

 • Opptakskrav

  Del 1: Personell fra brannvesenet og DLE, samt kriminalteknikere i politiet

  Del 2: Bestått del 1
  Dokumentert kompetanse iht. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 10 og i tillegg er ansatt i DLE eller i sakkyndige selskap.

 • Varighet

  Kurset er delt i del 1 og del 2 hvorav hver del er på 5 dager (40 timer).

 • Faglig innhold

  Del 1: Generell teori med praktiske eksempler

  • Lover og regelverk
  • Mandat og samarbeid mellom politi, brann og DLE
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Brannfysikk, brannkjemi og branndynamikk
  • Åstedsundersøkelse og - metodikk
  • Arnestedsbestemmelse
  • Brannårsaker
  • Elektrisitet og brannfare

  Del 2: Utredning av arnesteder og undersøkelser av materialer med påfølgende etterarbeid som rapportskriving, fotografering, saksfremlegg ol.

  • Sikring og undersøkelse av elektrisk materiell
  • Elektrisitet og brannfare
  • Rapportskriving og dokumentasjon
  • Opptreden i retten
  • Praktiske øvelser
 • Vurderingsform

  Del 1: Ingen eksamen

  Del 2: Skriftlig og praktisk eksamen vurdert til bestått eller ikke bestått

  Kursbevis utstedes etter hver del.

  Reise og opphold dekkes av den enkelte. Internatønske registreres av leder i søknaden. Vi kan ikke garantere at ønsket blir oppfylt, men vil gjøre vårt beste. Fjelldal Kantine AS tilbyr 4 måltider per dag.

  I tilknytning til ny fagskoleutdanning vil det foregå byggearbeider ved Brann- og redningsskolen. Det betyr blant annet at øvingsfeltet skal renoveres og fornyes, noe som vil føre til at kurs med praktiske øvelser må utsettes til renoveringen er sluttført.