Brannforebyggerfag: Lærlingskolen trinn 1, 2, 3

Lærlingskolen trinn 2

Nøkkelinformasjon

Kursformat:
Heltid
Varighet:
17 uker, fordelt på tre kursperioder over tre år
Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Mål

Kurset skal gi eleven kunnskap og kompetanse til å avlegge sentralgitt eksamen i brannforebyggerfaget. Opplæringen strekker seg over tre år, og gjennomføres med tre kursperioder på til sammen 17 uker. Opplæringen skjer i henhold til godkjent læreplan for opplæring i bedrift i brannforebyggerfaget, og omfatter programfagene.Brann- og redningsskolen tilbyr ikke opplæring i fellesfag som norsk, matematikk og tilsvarende.

Lærlinger i brannforebyggerfaget har undervisning
Elever ved Lærlingskolen i 2023. Foto: Brann- og redningsskolen

Målgruppe - opptaksvilkår

Søkeren må ha fullført og bestått videregående kurs 1 innen bygg- og anleggsteknikk. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Kopi av lærekontrakt må lastes opp i søknaden. Opplysninger i lærekontrakten er viktig når elevene skal prioriteres inn på kurs ved Brann- og redningsskolen. 

Vi gjør oppmerksom på at det må søkes om opptak til hvert trinn (1, 2 og 3) på Lærlingskolen.

Faglig innhold

 

 • Forebyggende brannvern
 • Skadebegrensning
 • Fyringsteknikk
 • Bransje- og miljølære
 • Skorsteinsteknikk
 • Bygningslære
 • Informasjonsteknologi i brannforebyggerfaget
 • Temaundervisning


Elev/lærebedrift bestiller selv pensumpakke iht litteraturliste. Elev er ansvarlig for å ta med seg pensumpakke til kursstart. Brann- og redningsskolen har ikke pensumpakke til utlån.

Vurderingsform


Avsluttende prøve trinn 1 og trinn 2

Elevene på trinn 3 gjennomfører en skriftlig sentralgitt eksamen ved en lokal skole i sitt hjemfylke

Før søknad på kurs husk og før inn i notatfeltet:

 • Dato for begynt læreforhold
 • Dato når lærekontrakten er ferdig
 • Annen relevant utdanning – praksis vurdert av fylkesopplæringskontoret til fratrekk i læretid

Oppmelding til eksamen i brannforebyggerfaget

Sentralgitt eksamen arrangeres 2 ganger i året, fristen for påmelding til våreksamen er 1. februar og høsteksamen er 15. september.

Elevene på lærlingskolen trinn 3 er selv ansvarlig for oppmelding til eksamen.

NB! Fylkene har både forskjellige datoer for når de åpner for påmelding og forskjellige systemløsninger for påmeldinger.

Veiledning for oppmelding til sentralt gitt eksamen, se lenke PrivatistWeb, eventuelt kontakt opplæringskontoret