Brannforebyggerfag: Eksamensforberedende yrkeslærekurs

Nøkkelinformasjon

Pris:
43 850,-
Varighet:
6 uker, fordelt på 2 perioder
Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Mål og målgruppe

Kurset skal gi eleven kunnskap og kompetanse til å avlegge sentralgitt eksamen i brannforebyggerfaget. Opplæringen skjer i henhold til godkjent læreplan for opplæring i bedrift i brannforebyggerfaget, og omfatter programfagene. Brann- og redningsskolen tilbyr ikke opplæring i fellesfag som norsk, matematikk og tilsvarende.

Kurset er tilrettelagt for de som skal avlegge svenneprøve som privatister jf. Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven) § 3 -5.

Faglig innhold

 • Brannvern og skadebegrensning
 • Fyringsteknikk
 • Skorsteinsteknikk
 • Bransje- og miljølære
 • Brannforebyggende emner
 • Bygninglære
 • Temaundervisning
 • Informasjonsteknologi i brannforebyggerfaget 

 

Pensum og søknad

Fra kursåret 2023 er det iverksatt ny ordning der deltaker/feiervesen selv bestiller pensumpakke iht litteraturliste. Deltaker er ansvarlig for å ta med seg pensumpakke til kursstart. Brann- og redningsskolen har ikke pensumpakke til utlån.

Før søknad på kurs husk å føre inn i notatfeltet:

 • Dato for begynt arbeidsforhold i brannforebyggerfaget
 • Dato når praksistiden er ferdig (5 år)
 • Annen relevant utdanning – praksis vurdert av fylkesopplæringskontoret til fratrekk i læretid

 

Vurderingsform

Vurderingsformen er skriftlig sentralgitt eksamen, som arrangeres 2 ganger i året.  Fristen for påmelding til våreksamen er 1. februar og høsteksamen er 15. september.

Deltaker er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen i det fylket man ønsker å gjennomføre i.

NB! Fylkene har både forskjellige datoer for når de åpner for påmelding og forskjellige systemløsninger for påmeldinger.

Veiledning for oppmelding til sentralt gitt eksamen, se lenke PrivatistWeb, eventuelt kontakt opplæringskontoret.

I 2024 gjennomføres kurset én gang, fordelt over to perioder: uke 34-36 og uke 38-40.