Forebyggendekurs

Forebyggendekurs (høst)

Nøkkelinformasjon

Kursformat:
Heltid
Varighet:
6 uker, fordelt på flere perioder
Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Spørsmål om dette kurset?

Navn
Mona Hustad
Stillingstittel
Seniorkonsulent
E-post

I forebyggendekurset lærer kursdeltakerne å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Jf. Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene.

Røykvarsler ligger på et bord i forgrunnen, i bakgrunnen snakker en brannforebygger med en eldre
Brannforebyggende arbeid. Foto: Brann- og redningsskolen

Mål

Kurset skal gi kursdeltakerne kunnskap og ferdigheter i systematisk forebyggende arbeid som styrker kompetansen for å bli i stand til å redde liv. Dette er underbygd ved kunnskap om helhetlig forståelse av alle brann- og redningstjenestens tjenester. Videre vil identifisering av risiko, som omsettes i effektivt og helhetlig forebyggende arbeid, som også omfatter brann- og redningstjenestens leveranse av beredskap til kommunen.

Målgruppe

Kurset retter seg mot personer satt til å utføre kommunens brannforebyggende oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven. Dette gjelder forebyggende personell, leder for forebyggende avdeling og brannsjef.For å oppnå størst mulig læringsutbytte på hvert enkelt kurs, er det viktig med en tverrfaglig kurssammensetning. Brann- og redningsskolen vil derfor ta hensyn til deltakernes yrkesbakgrunn, kvalifikasjoner, erfaring og kompetanse ved tildeling av kursplass.

 • Opptakskrav

  Søker må ha fullført enten:

  • Universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå (180 studiepoeng/60 vekttall) eller
  • Beredskapsutdanning trinn 1 deltid/heltid eller Utrykningslederkurs deltid/heltid eller
  • Svennebrev som feier eller fagbrev som brannforebygger, eller
  • Annen relevant fagskole- eller fagutdanning

  I tillegg må følgende kurs være gjennomført og bestått før søknadsfristens utløp:

  Dette må lastes opp i søknaden:

  • Kursbevis "Får Walter lov" 
  • Kursbevis "Nettbasert kurs i brannvern"
  • Dokumentasjon på følgende kvalifikasjonsgrunnlag:
   • Kursbevis Beredskapsutdanning trinn 1 / Utrykningsleder deltid / Ledelse trinn C eller
   • Svennebrev som feier / fagsbrev som brannforebygger eller
   • Vitnemål fra universitets-/høgskoleutdanning
  • Dersom søker innehar dispensasjon må også denne lastes opp
  • Skjema for erfaring- og kompetansekartlegging (utfylt)

  Dersom søker har annen relevant utdanning med mindre enn 180 studiepoeng, må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon, sendes til Brann- og redningsskolen på  i god tid før søknadsfristens utløp.

 • Faglig innhold

  Grunnlaget for brannforebygging:

  • Introduksjon til brannforebyggende arbeid
  • Forvaltning av myndighet
  • Byggverkets forutsetninger for bruk
  • Eiers og brukers systematiske sikkerhetsarbeid
  • Håndtering av farlig stoff

  Tilsyn som virkemiddel: 

  • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn

  Systematisk risikostyring: 

  • Prosjektmetodikk, prosjektplanlegging og utarbeidelse av prosjektoppgave
 • Vurderingsform

  For å oppnå bestått kurs må kursdeltaker gjennomføre og bestå:

  • Gruppebasert prosjektoppgave med karakter
  • Muntlig individuell eksamen med karakter

  Etter eksamen får kandidaten samlet karakter for gruppebesvarelsen og den muntlige besvarelsen.Forebyggendekurset gjennomføres to ganger i 2024, fordelt på henholdsvis to og tre perioder.