Utrykningslederkurs deltid

Det er lagt vekt på en spesialtilpasset modell for utrykningsledere som skal utføre operative lederoppgaver i brann- og redningsvesen med deltidsorganisering. Deler av emnet røykdykkerledelse er lagt til Røykdykkermodul deltid.

Nøkkelinformasjon

Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Mål og målgruppe

Utrykningsleder deltid gir en opplæring med hovedtyngde på utrykningsledelse.

Målgruppen er ansatte som skal jobbe som utrykningsledere i et brann- og redningsvesen med deltidsorganisering.

To brannkonstabler, den ene med ryggen til og teksten "utrykningsleder" på ryggen
Bilde fra et av våre kurs. Foto: Brann- og redningsskolen
 • Opptakskrav

  Grunnkurs for heltidspersonell eller grunnkurs for deltidspersonell

  Ved opptak til kurset gjennomfører elevene et repetisjonskurs i NAKOS, som inneholder spørsmål og oppgaver i temaer hentet fra internopplæring og grunnkurs. Det er ingen nye læringsmål her, kun en gjennomgang for å sikre et minimumsnivå på deltakerne før oppstart. Hensikten med repetisjonskurset er å sikre god forberedelse og et tilstrekkelig kunnskapsnivå. Kursdeltakerne kan ta testen i NAKOS så mange ganger de vil, men de må nå en viss score før de har "bestått". Dette er ikke et opptakskrav eller en eksamen, men snarere et arbeidskrav som må bestås før fortsettelse på kurset.

 • Faglig innhold

  Mellommenneskelige forhold

  • Formidler- og veilederrollen
  • Teamledelse

  Forebygging

  • Brannforebygging
  • Ny tid, nye utfordringer

  Taktikk

  • Syvtrinnsmodellen
  • Organisering og ledelse av innsats
  • Utrykningsledelse
  • Ledelse av røykdykkerinnsats

  Teoridelen i kurskonseptet tilbys som nettbasert undervisning gjennom NAKOS-portalen.

 • Kostnader

  NAKOS-portalen er kostnadsfri for brukerne. Kostnader i forbindelse med praktiske øvelser og praksisuke dekkes av hvert enkelt brann- og redningsvesen. 

 • Vurdering
  • Nettbaserte kontrollspørsmål etter hvert gjennomført emne, som må besvares. Det kreves 80 prosent riktig svar for å bestå emnet. Læringsmålene for hvert emne danner utgangspunkt for vurderingen.
  • En praktisk individuell eksamen som vurderes med karakteren bestått/ikke bestått. Det gjennomføres to praksisuker og praktisk eksamen gjennomføres i slutten av siste praksisuke

 • Påmelding

  Alle kursene er desentraliserte med en kombinasjon av oppmøtebasert opplæring og selvstudium.

  Kommune/region som ønsker å være kursarrangør søker fortløpende om oppstart av utrykningslederkurs deltid til Vi oppfordrer til at det meldes på minimum 5–10 deltakere. Det må påregnes en administrasjonstid på inntil 6 uker etter mottatt søknad.