Grunnkurs for heltidspersonell

Grunnkurset skal gi grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter innen en rekke fagområder.

Grunnkurs for heltidspersonell

Nøkkelinformasjon

Kursformat:
Heltid
Varighet:
8 uker
Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Mål og målgruppe

Etter endt kurs skal eleven inneha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter innen de ulike fagområdene. Grunnkurs er den avsluttende del av yrkesutdanning for brannkonstabler i et heltidsbrannvesen.

Målgruppe er ansatte i et heltidsbrannvesen. 

Kvinnelig brannkonstabel legger ut slange
Brannkonstabel på grunnkurs. Foto: Brann- og redningsskolen

Opptakskrav

Vi presiserer at internopplæringen må dokumenteres ved kursstart.

Brann- og redningsskolen krever at de som skal delta på grunnkurs må gjennomføre klaustrofobitest og fysisk test i regi av skolen ved kursstart. Dette grunnet mange praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser.

Vurderingsform

Digital eksamen med flervalgsoppgaver og praktisk eksamen. Elevene vurderes til bestått/ikke bestått.

Faglig innhold

 • Mellommenneskelige forhold
  • Brannvesenets organisasjon
  • Helse, miljø og sikkerhet - HMS
  • Bevisstgjøring og samarbeid
  • Menneskets adferd i stressituasjoner
  • Anatomi og arbeidsfysiologi
 • Brannfaglige emner
  • Brannfysikk og brannkjemi
  • Brannventilering
  • Brannforebygging
  • Bygningsmaterialers branntekniske egenskaper
  • Arbeid på brann- og skadested
  • Innsats i tunneler
  • Skog-, kratt- og lyngbrann
  • Slokkemidler
  • Sotbrann
  • Berøringsfare ved brann i elektriske installasjoner
  • Restverdiredning
 • Redningsfaglige emner
  • Pasienthåndtering
  • Trafikkulykker
  • Tauredning
  • Søk og redning
  • Overflateredning
  • Dyreredning
 • Røykdykking med øvelser
  • Sikkerhetsgrunnlag og nødprosedyrer
  • Organisering
  • Grunnleggende ferdigheter
 • Hendelser med farlige stoffer
  • Farlige stoffer
  • Kjemiske og fysiske begreper
  • Måleinstrumenter og deteksjon
  • Fareklasser og spesifikke farer
  • Oppslagsverk som hjelpemiddel
  • CBRNE og vernebekledning
  • CBRNE med øvelser
  • Arbeidsmetoder og sikkerhetstiltak
  • Arbeidsfordeling og organisering