Helseundersøkelse og fysisk test for røyk- og kjemikaliedykkere

Alle som skal delta på kurs der det gjennomføres praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser, skal gjennomføre fysisk test i regi av Brann- og redningsskolen ved oppstart av kurset.

Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) stiller i § 30 og § 33 krav om at arbeidstakere må ha tilfredsstillende helse for å kunne utføre røyk- og kjemikaliedykkertjeneste.

I veiledning til helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere er det gjengitt nærmere beskrivelse av hvilke krav som gjelder, herunder bl.a. hyppighet, hvem som kan gjennomføre helseundersøkelsen og krav til fysisk utholdenhet og muskelstyrke.

Ved noen av kursene til Brann- og redningsskolen kreves det at alle som skal delta på kurs der det gjennomføres praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser, skal gjennomføre fysisk test i regi av skolen ved oppstart av kurset.

Kursdeltakere som ikke består fysisk test i henhold til de krav som er gitt i veiledning til helseundersøkelser og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere (Veiledning til arbeidsmiljøloven best. nr. 579), vil ikke få anledning til å delta videre på kurset, og vil bli erstattet av mannskaper på venteliste.

Når det gjelder regionale kurs, anbefaler vi at kursarrangør gjennomfører fysisk test ved oppstart av kurset.