Ledelse trinn A

Ledelse trinn A

Nøkkelinformasjon

Kursformat:
Heltid
Varighet:
4 uker
Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Mål og målgruppe

Kurset skal gjøre kursdeltakeren i stand til å lede innsatser med røyk- og kjemikaliedykking. Deltakeren skal også få økt kunnskap og forståelse for brannforebygging og brann- og redningsfaglige emner.

Deltakeren skal også etter endt kurs kunne planlegge og gjennomføre kompetanseutvikling med egne mannskaper.

Målgruppen er ansatte i brann- og redningstjenesten som har ansvar for ledelse av røyk- og kjemikaliedykking.

Øvelse med tre røykdykkere som gjør seg klar til å gå inn i en bygning
Bilde fra et av våre kurs. Foto: Brann- og redningsskolen

Opptakskrav

  • grunnkurs for brannkonstabel heltid eller
  • heltidsansatte som har begynt på grunnkurs deltid før 1. mars 2022

Søkere som kan dokumentere mer enn 2 års erfaring som brannkonstabel vil bli prioritert. Søkere som får tilbud om kursplass må dokumentere at de innehar funksjon/stilling som utrykningsleder heltid, eventuelt om de har mottatt tilbud om slik funksjon/stilling. 

Faglig innhold

  • Brannforebygging
  • Røyk- og kjemikaliedykking
  • Formidler- og veilederrollen
  • Brann- og redningsfaglige emner

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en digital eksamen med flervalgsoppgaver som vurderes til bestått/ikke bestått.