Ledelse trinn B

Ledelse trinn B (høst)

Nøkkelinformasjon

Kursformat:
Heltid
Varighet:
4 uker
Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Mål og målgruppe

Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper og ferdigheter til å ivareta rollen som utrykningsleder på et brann- eller skadested.

Ansatte i brann- og redningstjenesten som har eller skal starte i stilling som utrykningsleder heltid.

Dette må spesifiseres under tilleggsspørsmål i søknaden. Søkere som får tilbud om kursplass må dokumentere at de innehar funksjon/stilling som utrykningsleder heltid, eventuelt om de har mottatt tilbud om slik funksjon/stilling. 

En instruktør observerer tre brannkonstabler
En instruktør observerer eksamen på et Ledelse B-kurs. Foto: Brann- og redningsskolen

Opptakskrav

  • Ledelse trinn A eller
  • utrykningsleder deltid eller
  • beredskapsutdanning trinn 1 

Faglig innhold

  • Operativ psykologi
  • Teamsamarbeid
  • Menneskets adferd i stress-situasjoner
  • Taktikk
  • Organisering og ledelse av innsatser
  • Praktisk ledertrening

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en praktisk eksamen som vurderes til bestått/ikke bestått.