Ledelse trinn D - forkurs

Forkurset skal gi kursdeltakere en grunnleggende kompetanse innen brann og redning.

Nøkkelinformasjon

Kursformat:
Heltid
Varighet:
3 uker
Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Mål og målgruppe

Målet med Forkurs før Ledelse trinn D er å gi kursdeltakere en grunnleggende kompetanse innenfor brann og redning, både teoretisk og praktisk. Forkurset kvalifiserer ikke til utøvelse av funksjonen som innsatsleder brann.

Kursets målgruppe er personell som skal gjennomføre Ledelse trinn D og har relevant utdanning på høgskolenivå, men som mangler annen brann- og redningsfaglig utdanning.

Kvinnelig brannkonstabel klipper opp en bil
Foto: Christian Finstad
 • Opptakskrav
  • Nettbasert kurs i brannvern
  • Opplæringsbok Forkurs Ledelse trinn D (lenke til høyre)
  • Universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå (180 studiepoeng/60 vekttall) og gjerne lederpraksis fra andre virksomheter enn brann- og redningsvesenet, eller
  • Svennebrev som brannforebygger og gjennomført forebyggendekurs

  Dette kan lastes opp i søknaden:

  • Svennebrev som feie- og brannforebygger
  • Vitnemål fra universitets- eller høgskoleutdanning
  • Dispensasjon
  • Nettbasert kurs i brannvern
  • Utfylt opplæringsbok for Forkurs Ledelse trinn D

  Vi ber om at søkere til ledelse trinn D dokumenterer at de innehar funksjon/stilling, eller har fått tilbud om å tiltre funksjon/stilling som brannsjef, leder forebyggende, leder beredskap eller inngår i overordnet vakt.

  Ref. §12 Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften)

  Brannvesenet må selv ta ansvar for at den enkelte har tilstrekkelige basiskunnskaper i brann- og redningsfagene før deltakelse på kurset.

 • Faglig innhold
  • Lovmessige forutsetninger og brannforebygging
  • Brann- og redningsfaglige emner
  • Utrykningsledelse
  • Organisasjon og ledelse
 • Vurderingsform

  Individuell flervalgstest som vurderes til bestått/ikke bestått.

 • Opptakskrav og dispenasjon fra opptakskrav

  Dersom søker har annen relevant universitets-, høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning med mindre enn 180 studiepoeng, må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes  i god tid før søknadsfristens utløp.