Avinor: Flybrann

Nøkkelinformasjon

Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Avinor og Brann- og redningsskolen har avtale om opplæring av ansatte innen brann- og redningstjenesten ved landets lufthavner. Dette gjelder grunnkurs og utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste og oppdateringskurs

Kursene gjennomføres på et moderne øvingsanlegg som består av flykropp, helikopter, tankbil, miljøhenger, brannstasjon og tre brannbiler.  

For personell fra Avinor vil søknad om kursplass samt melding om opptak skje i henhold til egen avtale.   

Oversikt over våre kurs

 • Avinor: Grunnkurs i brann- og redningstjeneste

  Mål

  Kurset skal gi deltakerne grunnopplæring i brann- og redningstjeneste samt danne grunnlag for videre opplæring innenfor dette arbeidsområdet.

  Målgruppe

  Personell som skal inngå i utrykningsstyrken.

  Opptakskrav

  Ansatte i Avinor

  Faglig innhold

  • Regelverk
  • Brannfysikk og brannkjemi
  • Slokke- og redningstjeneste
  • Flybrannslokking
  • Ventilering
  • Detaljbranner
  • Røykvern
  • Praktiske øvelser

  Vurderingsform

  Praktisk og skriftlig eksamen.

 • Avinor: Utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste

  Mål

  Kurset skal kvalifisere deltakerne for tjeneste som utrykningsledere i lufthavnens brann- og redningstjeneste, samt gi opplæring i skadestedsledelse i forbindelse med flyhavari.

  Målgruppe

  Utrykningsledere og lufthavnbetjenter som inngår i utrykningsstyrken.

  Opptakskrav

  Gjennomført og bestått grunnkurs i brann- og redningstjeneste.

  Faglig innhold

  • Regelverk
  • Slokke- og redningstjeneste
  • Ledelse
  • Instruksjon
  • Innsatsledelse
  • Øvingsleder- og utrykningslederrollen

  Vurderingsform

  Praktisk og skriftlig eksamen.

Simulert brann i et fly
Fra et av våre flybrannkurs. Foto: Brann- og redningsskolen