Brannutreder - elektro

Mål

Kurset skal kvalifisere deltakerne til å bistå politiet i brannetterforskning.

Målgruppe

Ansatte i det lokale elektrisitetstilsyn (DLE), brannvesenet og kriminalteknikere i politiet.

Primærmålgruppen er brannutredere fra DLE og sakkyndige selskap som skal bistå politiet med elektrotekniske undersøkelser i forbindelse med etterforskning av branner.

Sekundærmålgrupper er personell fra brannvesenet og DLE, samt kriminalteknikere i politiet.

Opptakskrav

Del 1: Personell fra brannvesenet og DLE, samt kriminalteknikere i politiet

Del 2: Bestått del 1
Dokumentert kompetanse iht. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 10 og i tillegg er ansatt i DLE eller i sakkyndige selskap.

Varighet

Kurset er delt i del 1 og del 2 hvorav hver del er på 5 dager (40 timer).

Faglig innhold

 Del 1: Generell teori med praktiske eksempler

 • Lover og regelverk
 • Mandat og samarbeid mellom politi, brann og DLE
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Brannfysikk, brannkjemi og branndynamikk
 • Åstedsundersøkelse og - metodikk
 • Arnestedsbestemmelse
 • Brannårsaker
 • Elektrisitet og brannfare

Del 2: Utredning av arnesteder og undersøkelser av materialer med påfølgende etterarbeid som rapportskriving, fotografering, saksfremlegg ol.

 • Sikring og undersøkelse av elektrisk materiell
 • Elektrisitet og brannfare
 • Rapportskriving og dokumentasjon
 • Opptreden i retten
 • Praktiske øvelser

Vurderingsform

Del 1: Ingen eksamen

Del 2: Skriftlig og praktisk eksamen vurdert til bestått eller ikke bestått

Kursbevis utstedes etter hver del.

Kursavgift

Reise og opphold dekkes av den enkelte. Internatønske registreres av leder i søknaden. Vi kan ikke garantere at ønsket blir oppfylt, men vil gjøre vårt beste. Fjelldal Kantine AS tilbyr 4 måltider per dag.

Brannutreder elektro del 1 og del 2 - gjennomføres ikke i 2023

I tilknytning til ny fagskole vil det foregå byggearbeider ved Norges brannskole (NBSK). Det betyr blant annet at øvingsfeltet skal renoveres og fornyes noe som vil føre til at kurs med praktiske øvelser må utsettes til renoveringen er sluttført.