Nettbasert kurs i brannvern

Nettbasert kurs i brannvern inngår som et obligatorisk opptakskrav til grunnkurs for brannkonstabler og til forebyggendekurs. Kurset kan imidlertid også tas av alle som har behov for denne typen opplæring uavhengig av internopplæringsprogrammet. 

Mål

Kurset skal gi deltakerne en første teoretisk innføring i brannvesenets oppgaver, forebyggende arbeid og innsatser ved brann eller ulykke.

Målgruppe

Kurset er obligatorisk for opptak til en rekke av skolens kurs. Se opptakskrav for det enkelte kurs. 

Opptakskrav

Ingen - Alle søkere får kursplass.

Faglig innhold

  • Brannvesenets organisasjon og samarbeidende aktører
  • Brannforebygging
  • Verneutstyr og bestemmelser
  • Røyk- og kjemikaliedykking
  • Førstehjelp
  • Brann- og redningsmateriell
  • Vannforsyning
  • Slokketeknikk og -taktikk
  • Olje- og kjemikalievern

Kursavgift

Kr 5350,-

Påmelding

Påmelding og opptak foregår hele året, unntatt i perioden 15.12 - 01.01 hvert år. Påmeldingen er bindende.

>> Påmelding privatpersoner
>>Påmelding brannvesen/bedrifter

Vi gir tilgang til kurset i slutten av hver uke. Deltaker vil da motta e-post med brukernavn og passord.
Det forutsetter at søknaden er fullført dersom det er arbeidsgiver som har søkt deltaker på kurs.

Dersom du søker på kurset som privatperson; sender vi faktura pr. post i løpet av 14 dager etter at du har fått tilgang til kurset.

Litt mer om selve kurset

Nettbasert kurs i brannvern består av 9 ulike emner, som gjennomføres på læringsplattformen Fronter. Disse kan tas i den rekkefølge du selv ønsker. Hvert emne innledes med mål og hovedmomenter. Til hvert emne følger det en prøve med flere svaralternativer (Multiple Choice).

For å bestå en prøve, må du ha svart riktig på minimum 80% av spørsmålene. Dersom du ikke har oppnådd dette, må du ta prøven på nytt. Du kan selv følge med i din fremdrift underveis. Når alle ni prøver er gjennomført og godkjent vil du etter noen uker motta kursbevis.

Kurset må gjennomføres i løpet av 3 måneder og etter gjennomføring slettes din tilgang til Fronter.