Hvordan blir jeg brannkonstabel?

Mange ønsker å jobbe i brann- og redningsvesenet. Her får du vite hvordan du blir en del av fremtidens brann- og redningspersonell

To brannkonstabler smiler mot kamera
Ansatte i et brann- og redningsvesen. Foto: Christian Finstad

Med ny fagskoleutdanning, som starter opp i januar 2024, blir det en ny utdanningsmodell for brann og redning. Studiet heter Brann, redning og samfunnsikkerhet og er en toårig grunnutdanning på heltid. Når du uteksamineres er du kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern, og som operatør på nødmeldesentral for brann og redning (110-sentral).

Inntil de første studentene er uteksaminert, gjelder følgende ordning:

Slik det er i dag må du først få deg jobb som aspirant/vikar i et brann- og redningsvesen. Her vil du få internopplæring, før du avslutter med et 8-ukers kurs på Brann- og redningsskolen. Dette kurset kalles ofte "grunnkurset".

Utdanningen kan altså først begynne etter at du har fått deg jobb, ved at du deltar på kurs ved Brann- og redningsskolen. Skolen gjennomfører også flere andre kurs, og hovedmålgruppen for de fleste kurs er ansatte i landets brann- og redningsvesen. Skolen er altså ikke en åpen utdanning hvor alle kan søke.

For å kunne starte på en karriere i brann- og redningsvesenet må du ha gjennomført videregående skole, eller opplæring på videregående skoles nivå.

Det eneste kurset som alle kan gjennomføre er Nettbasert kurs i brannvern. Kurset er et av opptakskravene til de fleste av skolens kurs.    

>> Her kan du lese mer om nettbasert kurs i brannvern

Brannkonstabel tar tak i en slange på brannbilen
Student på Brann- og redningsskolen. Foto: Christian Finstad

Hvordan får jeg jobb i brannvesenet?

Hva som kreves for å bli aspirant/vikar i brann- og redningsvesenet varierer fra sted til sted. Sjekk hjemmesiden til ditt lokale brannvesen, eller ta direkte kontakt for å høre mer om opptakskravene.

Lokale brann- og redningsvesen lyser ut sine egne aspirantstillinger når en slik posisjon åpnes. Blant annet lyses alle aspirantstillinger ut på www.nav.no.

Ettersom utdanningen skjer mens aspiranten er i jobb, er det i utgangspunktet ikke noe formelt krav til utdanning for å bli aspirant. Grunnet stor popularitet er nåløyet likevel trangt - de fleste har mange års arbeidserfaring før de er aktuelle søkere til en aspirantstilling. Mange brann- og redningsvesen stiller også krav om fagbrev eller tilsvarende praktisk utdanning, men dette er ikke sentralt regulert.

Opptakskrav

Hvert brannvesen regulerer selv sine opptakskrav. Opptaksprøvene til aspirantstillinger er ofte utformet for å teste kandidatenes fysiske og psykiske utholdenhet. Dette gjøres blant annet gjennom tester på tredemølle, styrketester, klaustrofobitester og høydetester.

I tillegg kommer ofte mer formelle krav som førerkort klasse B (personbil), C (lastebil), tilfredsstillende politiattest og lokalkunnskap. Vi anbefaler at du tar kontakt med ditt lokale brann- og redningsvesen for nærmere informasjon om opptakskravene de stiller. Mange brannvesen har også gjort opptakskravene sine tilgjengelig på nettet.