Hvordan blir jeg brannkonstabel?

Å jobbe i brann- og redningsvesenet er en drøm for mange. Her får du vite hvordan du utdanner deg til fremtidens brann- og redningspersonell.

To brannkonstabler smiler mot kamera
Ansatte i et brann- og redningsvesen. Foto: Christian Finstad

Med ny fagskoleutdanning som starter opp i januar 2024, blir det en ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell. Studiet heter Brann, redning og samfunnsikkerhet og er en toårig grunnutdanning på heltid. Når du uteksamineres er du kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern, og som operatør på en nødmeldesentral for brann og redning (110-sentral).

For å kvalifisere for opptak til dette studiet, må du ha fullført og bestått et av de studieforberedende utdanningsprogrammene eller ett/flere av 126 utvalgte fagbrev/svennebrev/yrkeskompetanser. Du må ha godkjente og gyldige helseattester som viser at du tilfredsstiller kravene til røyk- og kjemikaliedykking og utrykningskjøring samt god vandel dokumentert gjennom en uttømmende politiattest. I tillegg må du ha hatt førerkort klasse B i to år ved studiestart og bestå de fysiske øvelsene i Brann- og redningsskoletesten

Her kan du lese mer om fagskoleutdanningen, opptakskrav og søknadsprosess

Har du alt som trengs for å kunne søke opptak?

Gjeldende ordning

Inntil de første studentene er uteksaminert, gjelder følgende ordning:

Slik det er i dag må du først få deg jobb som aspirant/vikar i et brann- og redningsvesen. Her vil du få internopplæring, før du avslutter med et 8-ukers kurs på Brann- og redningsskolen. Dette kurset kalles Grunnkurs for heltidspersonell.

Utdanningen kan altså først begynne etter at du har fått deg jobb, ved at du deltar på kurs ved Brann- og redningsskolen. Skolen gjennomfører også flere andre kurs, og hovedmålgruppen for de fleste kurs er ansatte i landets brann- og redningsvesen. Kursene på skolen er altså ikke åpne for alle og enhver. 

For å kunne starte på en karriere i brann- og redningsvesenet må du ha gjennomført videregående skole, eller opplæring på videregående skoles nivå.

Det eneste kurset som alle kan gjennomføre er Nettbasert kurs i brannvern. Kurset er et av opptakskravene til de fleste av skolens kurs.    

>> Her kan du lese mer om nettbasert kurs i brannvern

Brannkonstabel tar tak i en slange på brannbilen
Student på Brann- og redningsskolen. Foto: Christian Finstad

Hvordan får jeg jobb i brannvesenet?

Hva som kreves for å bli aspirant/vikar i brann- og redningsvesenet varierer fra sted til sted. Sjekk hjemmesiden til ditt lokale brannvesen, eller ta direkte kontakt for å høre mer om opptakskravene.

Lokale brann- og redningsvesen lyser ut sine egne aspirantstillinger når en slik posisjon åpnes. Blant annet lyses alle aspirantstillinger ut på www.nav.no.

Ettersom utdanningen skjer mens aspiranten er i jobb, er det i utgangspunktet ikke noe formelt krav til utdanning for å bli aspirant. Grunnet stor popularitet er nåløyet likevel trangt - de fleste har mange års arbeidserfaring før de er aktuelle søkere til en aspirantstilling. Mange brann- og redningsvesen stiller også krav om fagbrev eller tilsvarende praktisk utdanning, men dette er ikke sentralt regulert.

Opptakskrav

Hvert brannvesen regulerer selv sine opptakskrav. Opptaksprøvene til aspirantstillinger er ofte utformet for å teste kandidatenes fysiske og psykiske utholdenhet. Dette gjøres blant annet gjennom tester på tredemølle, styrketester, klaustrofobitester og høydetester.

I tillegg kommer ofte mer formelle krav som førerkort klasse B (personbil), C (lastebil), tilfredsstillende politiattest og lokalkunnskap. Vi anbefaler at du tar kontakt med ditt lokale brann- og redningsvesen for nærmere informasjon om opptakskravene de stiller. Mange brannvesen har også gjort opptakskravene sine tilgjengelig på nettet.