Internopplæring for alarmsentraloperatører (nettbasert)

Påmelding

Nøkkelinformasjon

Kursformat:
Nettbasert
Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Internopplæringen kan av praktiske årsaker starte opp før forberedende modul er gjennomført. Det forutsettes at de som ansettes ved en sentral har en relevant bakgrunn.

Internopplæringen må gjennomføres i løpet av 12 måneder etter ansettelse. Godkjenning av internopplæring vil ikke foreligge før forberedende modul er bestått.

Leder av sentralen har ansvaret for den praktiske opplæringen. Operatøren skal ha en egen opplæringsbok som fylles ut i samarbeid med leder av 110-sentralen, som også attesterer når det enkelte mål er nådd. Den teoretiske delen av opplæringen godkjennes ved å bestå Nettbaserte kurs for alarmsentraloperatør.

Ved behov for å starte internopplæring for nytt personell, meldes de ansatte fortløpende opp til Nettbasert kurs for alarmsentraloperatør.

To alarmsentraloperatører på en 110-sentral
Foto: Christian Finstad

Mål og målgruppe

Kurset retter seg mot personell som skal jobbe på en alarmsentral. Kursets mål er at deltaker skal kunne motta og oppfatte nødmeldinger, foreta vurdering av innsatsbehov, samt foreta alarmering av mannskaper og andre beredskapsorganisasjoner og myndigheter.

Dessuten skal deltaker ha god kunnskap om brannvesenets og andre etaters og myndigheters ansvar og oppgaver, samt bli en viktig ressurs overfor publikum og brannvesenets ressurser.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått Nettbasert kurs i brannvern

Faglig innhold

  • Åpning
  • Lover og forskrifter
  • Organisering av beredskap mot brann, ulykker og akutt forurensning
  • Farlig stoff og akutt forurensning
  • Skadestedsledelse
  • Oppbygging og drift av nødalarmsentraler
  • Sambands- og kommunikasjonssystemer
  • Operativ psykologi
  • Media
  • Kartkunnskap

Gjennomføring og påmelding

Nettbasert internopplæring for alarmsentraloperatører pågår hele året. Påmelding øverst til høyre. Det utstedes ikke kursbevis for dette kurset.