Ledelse trinn D

Nøkkelinformasjon

Kursformat:
Heltid
Varighet:
4 uker, fordelt på 2 perioder
Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Mål og målgruppe

Kurset skal gi eleven kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å ivareta ansvar, myndighet og faglige forhold knyttet til hendelser som brannvesenet til enhver tid blir satt til å håndtere.

Kursets målgruppe er brannsjefer, ledere av beredskapsavdelinger og personell som skal gå overordnet vakt. 

Brannkonstabel sitter i en brannbil med døren åpen og kikker i kamera
Fra et av våre kurs. Foto: Brann- og redningsskolen

Opptakskrav

 • brann- og redningsfaglig ledelsesutdanning: Ledelse trinn C eller Beredskapsutdanning trinn 2, eller
 • universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå (180 studiepoeng/60 vekttall) og gjerne lederpraksis fra andre virksomheter enn brann- og redningsvesenet, eller
 • svennebrev som feie- og brannforebygger og gjennomført forebyggendekurs

For første kulepunkt - vil søkere være kvalifisert til direkte opptak på Ledelse trinn D.

For andre og tredje kulepunkt - vil søkere bli kvalifisert til opptak på Ledelse trinn D gjennom Forkurs Ledelse trinn D

Vi ber om at søkere til Ledelse trinn D dokumenter at de innehar funksjon/stilling - eller har fått tilbud om å tiltre funksjon/stilling som brannsjef, leder beredskap eller inngår i overordnet vakt.       

Ref § 12 Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften)

Dette kan lastes opp i søknaden: 

 • Svennebrev som feie- og brannforebygger
 • Vitnemål fra Universitets- eller høgskoleutdanning
 • Dispensasjon
 • Kursbevis Ledelse trinn C
 • Nettbasert kurs i brannvern

Faglig innhold

 • Lovmessige forutsetninger og brannforebygging
 • Faglig kunnskap om hendelser
 • Samvirkeaktører og samvirke under hendelser
 • Innsatsledelse under hendelser
 • Etterarbeid etter innsats
 • Lovmessige forutsetninger og forebyggende elementer
 • Analyser og planverk
 • Evaluering og læring
 • Informasjon og media

Det forutsettes at deltakeren har lest Taktikkboken.

Vurderingsform

 • Praktisk eksamen i innsatsledelse
 • Individuell muntlig eksamen

Det gis en samlet tallkarakter.  

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav

Dersom søker har annen relevant universitets-, høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning med mindre enn 180 studiepoeng må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes  i god tid før søknadsfristens utløp.