Ledelse trinn C

Ledelse trinn C (høst)

Nøkkelinformasjon

Kursformat:
Heltid
Varighet:
2 uker
Arrangør:
Brann- og redningsskolen

Mål og målgruppe

Etter endt kurs skal elevene ha kunnskaper til å ivareta rollen som utrykningsleder i et heltidsbrannvesen.

Målgruppen er ansatte i brann- og redningstjenesten som har eller skal starte i stilling som utrykningsleder heltid. Dette må spesifiseres under tilleggsspørsmål i søknaden. Søkere som får tilbud om kursplass må dokumentere at de innehar funksjon/stilling som utrykningsleder heltid, eventuelt om de har mottatt tilbud om slik funksjon/stilling. 

To brannkonstabler, den ene med ryggen til og teksten "utrykningsleder" på ryggen
Bilde fra et av våre kurs. Foto: Brann- og redningsskolen

Opptakskrav

Faglig innhold

  • Organisasjonsforståelse og lederskap
  • Planverk
  • Kommunal beredskap
  • Redningstjenestens oppbygging og aktører
  • Brannetterforskning
  • Innleveringsoppgave

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en innleveringsoppgave som vurderes til bestått/ikke bestått.