Skolereglement

Vi har noen regler på skolen som er felles for både kursdeltakere og studenter.

Forbud mot bruk av rusmidler for kursdeltakere ved BRSK

Brann- og redningsskolen har ansvar for de ansattes og kursdeltakernes sikkerhet. Dette reglementet er gitt for å sikre at kursdeltakerne ikke er påvirket av rusmidler så lenge de befinner seg på BRSKs område eller deltar på kurs i regi av BRSK.

Til høyre kan du lese selve reglementet

Reglement for bortvisning av kursdeltakere ved BRSK

BRSK har ansvaret for de ansattes og kursdeltakernes sikkerhet. Dette reglementet er gitt for å sikre at BRSK har tilstrekkelig fokus på sikkerhet, synliggjøre dette for kursdeltakerne og skape et forutberegnelig system for iverksetting av nødvendige sikringstiltak i form av bortvisning eller mildere reaksjoner.

Til høyre kan du lese selve reglementet

Røyke- og dyreforbud

Alle skolens bygninger er røykfrie. Kursdeltakere eller besøkende som røyker på rommet må betale for ekstra rengjøring med kr 1500,- per gang. Dette gjelder også dersom det røykes ut av vinduet.

Det er ikke tillatt å ha dyr ved skolen. Kursdeltakere eller besøkende som har med dyr på rommet må betale for ekstra rengjøring med kr 1500,- per gang.