Fjerner kravet om 38 karakterpoeng

For opptaksåret 2024, vil det ikke være et krav om 38 karakterpoeng for å kvalifisere til fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet.

Ved opptaket i 2023 var det et krav om 38 karakterpoeng for å kvalifisere til studiet. Brann- og redningsskolen har besluttet å fjerne dette karakterpoengkravet for opptaket i 2024. 

For å være kvalifisert for opptak i 2024, er det dermed tilstrekkelig at du har fullført og bestått et kvalifiserende utdanningsløp.

Informasjon om poengberegning og hvilke utdanningsløp som kvalifiserer, finner du her.

Har du alt som trengs for å kunne søke opptak?