Om fagskoleutdanningen

Kvinnelig 110-operatør foran skjerm. Foto
Foto: Christian Finstad/DSB

Nå kan du søke opptak til den helt nye fagskoleutdanningen Brann, redning og samfunnssikkerhet. Vi tar forbehold om endring av studiested, antallet studenter og utsatt/avlyst opptak.

Første opptak - med viktige forbehold

Fristen for å søke opptak er 1. mars 2023, med oppstart av studiet i januar 2024. Siden skolen er under etablering, må vi ta noen forbehold det er viktig at du som søker er kjent med:

  • Studiestedet for første semester kan bli et annet sted enn på Brann- og redningsskolen i Tjeldsund. 
  • Når skolen er i normal drift, vil vi ta opp 80 studenter hvert semester. Det første semesteret kan antallet studieplasser bli færre enn 80.
  • Opptaket i 2023 kan bli avlyst og utsatt til 2024.

Informasjonen i dette avsnittet vil bli oppdatert fortløpende.  

Kort om utdanningen og opptakskravene

Etter en toårig grunnutdanning på heltid blir du kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern, og som operatør på nødmeldesentral for brann og redning (110-sentral).

Gjennom praktisk og teoretisk opplæring, lærer du alt du trenger for å gå rett ut i jobb! I løpet av studiet tar du sertifikat for lastebil og lærer å kjøre utrykning. Du skal også et halvt år i praksis hos et brann- og redningsvesen og en nødmeldesentral.

Fullført utdanning gir deg en høyere fagskolegrad og 120 studiepoeng. Studiet er akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og kvalifiserer til lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning.

Du kan søke opptak dersom du har fullført og bestått et av de studieforberedende utdanningsprogrammene, eller ett/flere av 126 utvalgte fagbrev/svennebrev. Det er også mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Du må være i god fysisk form og skal gjennomføre fysiske tester som en del av opptaket. Du blir også testet i svømmeferdigheter, toleranse for høyde og klaustrofobi.   

Hoveddelen av undervisningen foregår i nye og moderne bygg og øvingsfelt ved den nye skolen i Tjeldsund kommune, mellom Harstad og Narvik.

Viktige frister

  • 1. februar: Søknadsperioden åpner
  • 1. mars: Søknadsfrist og dokumentasjonsfrist
  • Cirka 15-20. mars: Invitasjon til opptakstester (med kort svarfrist)
  • Cirka 11. april til 12. mai: Gjennomføring av opptakstester
  • 25. mai: Opptak kunngjøres
  • 1. juni: Frist for å svare på tilbud om opptak